605 555 216 | (32) 780 83 16 biuro@argos-tychy.pl

Kotły DEFRO

Kotły z podajnikiem

Eko Max

Bezproblemową eksploatację kotła EKO MAX gwarantuje stosowanie paliwa o odpowiedniej jakości i granulacji. Zabrania się stosowania paliwa zawierającego wilgoć oraz nadmiernych ilości drobnych frakcji paliwa lub ciał obcych. Pomieszczenie kotłowni musi spełniać obowiązujące wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i być zgodne z przepisami i warunkami zawartymi w Polskiej Normie. Kotły serii MAX wymagają szczególnej uwagi w sytuacji braku energii elektrycznej, głównie z powodu zatrzymania pracy pomp oraz pozostałej automatyki sterującej.

Ekopell Max

Bezproblemową eksploatację kotła EKOPELL MAX gwarantuje stosowanie pelletu o odpowiedniej jakości i granulacji. Zabrania się stosowania paliwa zastępczego w postaci: pestek, łupin, ziaren zbóż. Pomieszczenie kotłowni musi spełniać obowiązujące wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i być zgodne z przepisami i warunkami zawartymi w Polskiej Normie. Kotły serii MAX wymagają szczególnej uwagi w sytuacji braku energii elektrycznej, głównie z powodu zatrzymania pracy pomp oraz pozostałej automatyki sterującej.

DWS

DWS – Zasypowy kocioł z przeznaczeniem do spalania węgla kamiennego sortymentu groszek, spełniajacy kryteria Klasy 5 oraz Ecodesign (Ekoprojektu). Wzmocniona budowa kotła oparta na wielociągowej konstrukcji kanałów spalinowych. Poziomy i pionowy układ wymiennika kotła gwarantuje optymalną sprawność cieplną rzędu 90%. Palenisko obłożone ceramiką z materiału ogniotrwałego – katalizatory ceramiczne. Grawitacyjny system doprowadzenia powietrza do kotła z podziałem na: dopływ powietrza pierwotnego i wtórnego. Dysza redukująca emisję spalin (ochrona Urzędu Patentowego RP). Duża komora zasypowa. Łatwy w czyszczeniu. Przystosowany do montażu w układzie zamkniętym pod warunkiem zastosowania armatury i zabezpieczeń do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej, zgodnie z dokumentacją kotła. Posiada możliwość montażu dodatkowego zestawu sterującego składającego się ze sterownika i wentylatora wyciągowego* Wymagana praca kotła ze zbiornikiem akumulacyjnym (tzw. buforem)

Komfort Eko

KOMFORT EKO – Kocioł na eko-groszek z katalizatorami ceramicznymi spełniający wymagania Ekoprojektu i Klasy 5. Zmodernizowany palnik retortowy zapewnia dokładne spalanie paliwa eliminując niepożądane związki emisyjne. Nadmuch wyposażony w modulację dozowania powietrza z systemem „ADAPTIVE CONTROL” i funkcję PID gwarantuje stabilne spalanie paliwa. Wyposażony w motoreduktor z zabezpieczeniem przeciążeniowym w razie zablokowania podajnika. Wymiennik kotła zbudowany z poziomych półek ułatwia utrzymanie korpusu wodnego w czyszczeniu i stałej obsłudze. Sterownik K1P4 pozwala na obsługę 4 pomp i sterowanie jednym zaworem mieszającym. W standardzie znajduje się tzw. czujnik pogodowy, a system sterowania można rozbudować stosując dodatkowy sterownik pokojowy i moduł Internet. Komfort Eko posiada szereg zabezpieczeń termicznych gwarantujących prawidłową pracę kotła i bezpieczne użytkowanie urządzenia oraz tzw. system wyrównania ciśnień zasobnika paliwa. Zwój ślimaka podajnika wykonany z jednego elementu. Czopuch usytuowany pod kątem, ułatwia dowolnie poziomy lub pionowy kierunek zamontowania czopucha. Możliwość dokonania zmiany kierunku otwierania drzwi zewnętrznych.

Komfort Eko Lux

KOMFORT EKO LUX – Sprawdzony i niezawodny kocioł z przeznaczeniem na eko-groszek. Z powodzeniem od kilku lat wybierany do Programu Czyste Powietrze. Zmodernizowany palnik retortowy zapewnia dokładne spalanie paliwa eliminując niepożądane związki emisyjne. Nadmuch wyposażony w modulację dozowania powietrza z systemem „ADAPTIVE CONTROL” i funkcję PID gwarantuje stabilne spalanie paliwa. Niezawodną pracę zapewnia energooszczędny motoreduktor ABM o wysokiej sprawności . Funkcja autorewersu sprawdza się w przypadku blokady podajnika paliwa. Wymiennik kotła zbudowany z poziomych półek ułatwia utrzymanie korpusu wodnego w czyszczeniu i stałej obsłudze. Sterownik K1PV4 pozwala na obsługę 4 pomp i sterowanie jednym zaworem mieszającym. W standardzie znajduje się tzw. czujnik pogodowy, a system sterowania można rozbudować stosując dodatkowy sterownik pokojowy i moduł Internet. Komfort Eko Lux posiada szereg zabezpieczeń termicznych gwarantujących prawidłową pracę kotła i bezpieczne użytkowanie urządzenia oraz tzw. system wyrównania ciśnień zasobnika paliwa. Zwój ślimaka podajnika wykonany z jednego elementu. Czopuch usytuowany pod kątem, ułatwia dowolnie poziomy lub pionowy kierunek zamontowania czopucha. Możliwość dokonania zmiany kierunku otwierania drzwi zewnętrznych.

Komfort Eko Mini

KOMFORT EKO MINI – Kolejna odsłona kotła z rodziny urządzeń Komfort Eko z pomniejszonymi wymiarami przy zachowaniu wysokiej sprawności. Występuje w mocach: 11, 15, 20, 24, 30 kW Zmodernizowany palnik retortowy zapewnia dokładne spalanie paliwa eliminując niepożądane związki emisyjne. Nadmuch wyposażony w modulację dozowania powietrza z systemem „ADAPTIVE CONTROL” i funkcję PID gwarantuje stabilne spalanie paliwa. Wyposażony w motoreduktor z zabezpieczeniem przeciążeniowym w razie zablokowania podajnika. Wymiennik kotła zbudowany z poziomych półek ułatwia utrzymanie korpusu wodnego w czyszczeniu i stałej obsłudze. Sterownik K1P4 pozwala na obsługę 4 pomp i sterowanie jednym zaworem mieszającym. W standardzie znajduje się tzw. czujnik pogodowy, a system sterowania można rozbudować stosując dodatkowy sterownik pokojowy i moduł Internet. Komfort Eko posiada szereg zabezpieczeń termicznych gwarantujących prawidłową pracę kotła i bezpieczne użytkowanie urządzenia oraz tzw. system wyrównania ciśnień zasobnika paliwa. Zwój ślimaka podajnika wykonany z jednego elementu. Czopuch usytuowany pod kątem, ułatwia dowolnie poziomy lub pionowy kierunek zamontowania czopucha. Możliwość dokonania zmiany kierunku otwierania drzwi zewnętrznych.

Sigma E

SIGMA E – Kocioł na eko-groszek z przeznaczeniem dla większych budynków w przedziale 450- 800 m2 spełniający kryteria Programu Czyste Powietrze (36, 48, 69 kW). Zwiększona pojemność wodna wymiennika kotła. Zmodernizowany palnik retortowy zapewnia dokładne spalanie paliwa eliminując niepożądane związki emisyjne. Nadmuch wyposażony w modulację dozowania powietrza z systemem „ADAPTIVE CONTROL” i funkcję PID gwarantuje stabilne spalanie paliwa. Niezawodną pracę zapewnia energooszczędny motoreduktor ABM o wysokiej sprawności . Funkcja autorewersu sprawdza się w przypadku blokady podajnika paliwa. Palenisko wyłożone ceramicznymi katalizatorami dopala agresywne związki emisyjne Wymiennik kotła zbudowany z poziomych półek ceramicznych i pionowych płomieniówek, w których umieszczono ekonomizery, które jednocześnie tworzą system automatycznego czyszczenia. Sterownik K1PV4 pozwala na obsługę 4 pomp i sterowanie jednym zaworem mieszającym. W standardzie znajduje się tzw. czujnik pogodowy, a system sterowania można rozbudować stosując dodatkowy sterownik pokojowy i moduł Internet. SIGMA E posiada szereg zabezpieczeń termicznych gwarantujących prawidłową pracę kotła i bezpieczne użytkowanie urządzenia oraz tzw. system wyrównania ciśnień zasobnika paliwa. Zwój ślimaka podajnika wykonany z jednego elementu. Możliwość dokonania zmiany kierunku otwierania drzwi zewnętrznych.

ALFA II

ALFA II – Kocioł pelletowy z innowacyjnym palnikiem centralnym i rozbudowanym wyposżeniem dajacym użytkownikowi wiele korzyści i komfortową obsługę. Kompaktowa budowa kotła z możliwością znacznego powiększenia zasobnika na pellet (wersja PLUS). Wymiennik ciepła posiada wbudowany system automatycznego czyszczenia oraz zestaw do automatycznego odpopielania. Wyposażony w tzw. palnik centralny zapewniający efektywne spalanie pelletu. Palnik z funkcją automatycznego czyszczenia, gwarantuje niezawodną pracę kotła. Palnik fabrycznie wyposażony w 2 zapalarki. TSS Twin Park System. Nad paleniskiem umieszczono ceramiczne przegrody, a ciepło wykorzystane jest w tylnej części kotła ogrzewając pionowe płomieniówki odzyskując ciepło. W płomieniówkach zastosowano ekonomizery, które zarazem służą do automatycznego ich czyszczenia. Czujnik podciśnienia dozorujący prawidłowy proces w komorze spalania. Wentylator wyciągowy eliminujący problem z niewłaściwym ciągiem kominowym, stabilizujący pracę kotła. Obsługa kotła dzięki zastosowanemu sterownikowi APC CENTER, gwarantuje intuicyjną obsługę i samokontrolę kotła. Sterownik pozwala na obsługę 6 pomp. 2 zaworów mieszających oraz wbudowany moduł internetowy. Posiada zestaw hydrauliczny z pompą obiegową i zaworem termostatycznym jako zabezpieczenie antykorozyjne kotła. Zastosowany czujnik poziomu pelletu w zasobniku pozwala na kontrolę stanu paliwa, a w przypadku wystąpienia braku paliwa, po ponownym zasypaniu nie ma konieczności ponownego procesu rozpalania kotła. Możliwość rozbudowy systemu kontroli spalania o sondę Lambda, która optymalizuje proces spalania oraz zapewnia jeszcze wyższą sprawność kotła przy minimalnej emisji spalin

Beta

 BETA – Kocioł pelletowy z innowacyjnym palnikiem centralnym, spełniajacy surowe wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Zakres mocy 12-40 kW pozwala na dopasowanie kotła do każdego budynku jednorodzinnego. Kompaktowa budowa kotła z możliwością znacznego powiększenia zasobnika na pellet (wersja PLUS)*. Wymiennik ciepła posiada system mechanicznego czyszczenia. Wyposażony w tzw. palnik centralny zapewniający efektywne spalanie pelletu. Palnik z funkcją automatycznego czyszczenia, zapewnia niezawodną pracę kotła. Nad paleniskiem umieszczono ceramiczne przegrody, a ciepło wykorzystane jest w tylnej części kotła ogrzewając pionowe płomieniówki odzyskując ciepło. W płomieniówkach zastosowano ekonomizery, które zarazem służą do mechanicznego ich czyszczenia. Czujnik podciśnienia dozorujący prawidłowy proces w komorze spalania. Wentylator wyciągowy eliminujący problem z niewłaściwym ciągiem kominowym, stabilizujący pracę kotła. Obsługa kotła dzięki zastosowanemu sterownikowi APC CENTER, gwarantuje intuicyjną obsługę i samokontrolę kotła. Sterownik pozwala na obsługę 6 pomp. 2 zaworów mieszających oraz wbudowany moduł internetowy. Zastosowany czujnik poziomu pelletu w zasobniku pozwala na kontrolę stanu paliwa, a w przypadku wystąpienia braku paliwa, po ponownym zasypaniu nie ma konieczności ponownego procesu rozpalania kotła. Możliwość rozbudowy systemu kontroli spalania o sondę Lambda, która optymalizuje proces spalania oraz zapewnia jeszcze wyższą sprawność kotła przy minimalnej emisji spalin

Bio Slim

BIO SLIM – Kompaktowy kocioł z przeznaczeniem do wąskich kotłowni i wszędzie tam gdzie oczekujemy wysokiej sprawności urządzenia. Gwarantuje to sprawdzony walcowy wymiennik wodny kotła. Zasobnik pelletu umieszczony bezpośrednio nad kotłem. Rozwiązanie to pozwala na umieszczenie urządzenia w wąskich pomieszczeniach kotłowni. Efektywny i wysokowydajny palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia. Wyposażony w modulację nadmuchu powietrza z systemem „ADAPTIVE CONTROL”, zapewnia niezawodną pracę. Wymiennik kotła o walcowej konstrukcji z poziomymi płomieniówkami z zastosowaniem ekonomizerów pozwala na odzysk ciepła i potwierdza wysoką sprawność kotła. Wentylator wyciągowy eliminujący problem z niewłaściwym ciągiem kominowym, stabilizujący pracę kotła. Obsługa kotła dzięki zastosowanemu sterownikowi APC 3, gwarantuje intuicyjną obsługę i samokontrolę kotła. Sterownik APC 3 pozwala na obsługę 6 pomp. 2 zaworów mieszających oraz wbudowany moduł internetowy. Zastosowany czujnik poziomu pelletu w zasobniku pozwala na kontrolę stanu paliwa, a w przypadku wystąpienia braku paliwa, po ponownym zasypaniu nie ma konieczności ponownego procesu rozpalania kotła.

Epsilon

Epsilon F

Gamma

GAMMA – Kocioł pelletowy o zwartej kompaktowej budowie i automatycznym zespołem czyszczenia wymiennika. Szeroki zakres mocy typoszeregu 10-40 kW sprawia, że ten model z powodzeniem można dobrać do każdego budynku. Kocioł posiada wbudowany system automatycznego czyszczenia wymiennika ciepła. Efektowny i wysokowydajny palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia sprawdza się często w stosowaniu pelletu niskiej jakości. Palnik posiada modulację nadmuchu powietrza z systemem „ADAPTIVE CONTROL”, i zapewnia niezawodną pracę kontrolując dozowanie powietrza. Nad paleniskiem występują płomieniówki, w których zastosowano ekonomizery, służące zarazem do automatycznego ich czyszczenia. Prosta obsługa za pośrednictwem sterownika APC K SLIM, gwarantuje łatwą komunikację z kotłem.  W standardzie znajduje się tzw. czujnik pogodowy, a system sterowania można rozbudować stosując dodatkowy sterownik pokojowy i moduł Internet. Nominalna sprawność cieplna w zakresie 91-94% daje gwarancję mniejszego zużycia opału.

Kompakt Ekopell

KOMPAKT EKOPELL – Kocioł, który od wielu lat znajduje się w ofercie DEFRO, jest kotłem, który w segmencie urządzeń na pellet spełnia oczekiwania dla wymagąjacych. Wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych targach. Kompakt Ekopell to kocioł, posiadający w standardzie mechaniczny system czyszczenia wymiennika. (Występuje także możliwość zamówienia kotła z systemem automatycznego czyszczenia wymiennika i samoczynnego  odpopielania*). Palenisko kotła jest wyłożone ceramiką, spełniającą rolę katalizatora, a tylna część korpusu wymiennika zbudowana jest z pionowych rur płomieniowych, w których umieszczono ekonomizery zwiększające stopień wymiany ciepła. Seryjnie zamontowany wentylator wyciągowy eliminuje niewłaściwą pracę ciągu kominowego i pozwala na jego stabilizację. Palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia. Wyposażony w modulację nadmuchu powietrza z systemem „ADAPTIVE CONTROL”, zapewnia niezawodną pracę. Zastosowany w palniku mechaniczny ruszt sprawdza się często w stosowaniu pelletu niskiej jakości. Sterownik APC 3, gwarantuje obsługę aż 6 pomp i pozwala na sterowanie dwoma zaworami mieszającymi. Regulator posiada wbudowany  moduł internetowy pozwalający na zdalny monitoring pracy kotła. Standardowo regulator posiada czujnik temp. zewnętrznej. Zasobnik pelletu posiada wbudowany czujnik rezerwy pelletu sygnalizujący minimalny poziom paliwa.

Kompakt Ekopell F

KOMPAKT EKOPELL – Kocioł, który od wielu lat znajduje się w ofercie DEFRO, jest kotłem, który w segmencie urządzeń na pellet spełnia oczekiwania dla wymagąjacych. Wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych targach. Kompakt Ekopell to kocioł, posiadający w standardzie mechaniczny system czyszczenia wymiennika. (Występuje także możliwość zamówienia kotła z systemem automatycznego czyszczenia wymiennika i samoczynnego  odpopielania*). Palenisko kotła jest wyłożone ceramiką, spełniającą rolę katalizatora, a tylna część korpusu wymiennika zbudowana jest z pionowych rur płomieniowych, w których umieszczono ekonomizery zwiększające stopień wymiany ciepła. Seryjnie zamontowany wentylator wyciągowy eliminuje niewłaściwą pracę ciągu kominowego i pozwala na jego stabilizację. Palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia. Wyposażony w modulację nadmuchu powietrza z systemem „ADAPTIVE CONTROL”, zapewnia niezawodną pracę. Zastosowany w palniku mechaniczny ruszt sprawdza się często w stosowaniu pelletu niskiej jakości. Sterownik APC 3, gwarantuje obsługę aż 6 pomp i pozwala na sterowanie dwoma zaworami mieszającymi. Regulator posiada wbudowany  moduł internetowy pozwalający na zdalny monitoring pracy kotła. Standardowo regulator posiada czujnik temp. zewnętrznej. Zasobnik pelletu posiada wbudowany czujnik rezerwy pelletu sygnalizujący minimalny poziom paliwa.

Smart Ekopell

SMART EKOPELL – Kocioł na pellet ze sprawnoscią 91-94%. To jeden z najbardziej popularnych kotłów w ofercie Defro.

Smart to łatwy w obsłudze i czyszczeniu model kotła pelletowego gwarantujący wysoką sprawność. Korpus kotła jest zbudowany z pionowych kaset, w których umieszczono turbolizatory zwiększające stopień wymiany ciepła. Seryjnie zamontowany wentylator wyciągowy eliminuje niewłaściwą pracę ciągu kominowego i pozwala na jego stabilizację. Palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia. Wyposażony w modulację nadmuchu powietrza z systemem „ADAPTIVE CONTROL”, zapewnia niezawodną pracę. Zastosowany w palniku mechaniczny ruszt sprawdza się często w stosowaniu pelletu niskiej jakości. Prosta obsługa za pośrednictwem sterownika APC 3, gwarantuje obsługę aż 6 pomp i pozwala na sterowanie dwoma zaworami mieszającymi. Regulator posiada wbudowany  moduł internetowy oraz czujnik temp. zewnętrznej. Zasobnik pelletu posiada wbudowany czujnik rezerwy pelletu sygnalizujący minimalny poziom paliwa. ceramiczna komora pozwalająca na dopalenie produktów spalania oraz wytrącenie znacznej części pyłów ze spalin – rozwiązanie zgłoszone do Urzędu Patentowego

Spectra

Szczegółowe informacje o asortymencie znajdują się na stronie producenta http://www.defro.pl/